CANSAĞLIĞI BAĞDAM Çalışma Alanları

PSİKOZ ARAŞTIRMALARI

PSİKOZ ARAŞTIRMALARI

Psikotik bozukluklar, özellikle ergenlik ve genç erişkinlik döneminde ortaya çıkmakta ve kişilerin ruh ve beden sağlığını ve işlevselliğini önemli derecede etkilemektedir. Tanı alan kişiler ve bu kişilerin yakınları üzerindeki olumsuz etkilerinin yanı sıra toplumsal sonuçları da bulunan psikotik bozuklukların neden ve nasıl ortaya çıktığına dair bilgilerimiz oldukça kısıtlıdır. Bununla birlikte mevcut tedavilerin etkinliğine ve kişilerin işlevselliği üzerindeki etkilerine dair soru işaretleri bulunmakta ve psikozu etkili bir şekilde nasıl tedavi edebileceğimize yönelik sorular halen güncelliğini korumaktadır.

Bu programın amacı psikotik yaşantıları anlamaya, psikotik bozuklukları ortaya çıkaran ve sürdüren etkenleri tespit etmeye ve etkili tedavi yöntemlerini araştırmaya yönelik projeler geliştirmektir. Bu doğrultuda çalışmayı amaçladığımız alanlar şunlardır:
  • Psikotik yaşantıların fenomenolojisi ve psikopatolojisi
 
  • Psikotik bozukluklara ilişkin risk etkenlerinin ve koruyucu faktörlerin belirlenmesi ve önleyici müdahalelerin geliştirilmesi
 
  • Psikolojik ve psikososyal müdahalelerin geliştirilmesi
 
  • Psikoza Erken Müdahale (PAM) hizmetlerinin geliştirilmesi ve uygulanması
 
  • Rehabilitasyon programlarının geliştirilmesi ve uygulanması
 
  • Teknolojinin değerlendirme ve tedavi sürecine sürecinde kullanımı
 
  • Metodolojik araştırmalar
 
  • Damgalama

SORUMLU ARAŞTIRMACILAR

Prof. Dr. K.Fatih Yavuz

Dr. Merve Terzioğlu