CANSAĞLIĞI BAĞDAM Hakkımızda

Bağlamsal Davranış Bilimleri Merkezi

BAĞDAM; insan davranışlarının ve klinik sorunların bağlamsal davranışçı ilkeler çerçevesinde çoklu seviye ve boyutlarda araştırılması için çalışma grupları, laboratuvarlar ve gerekli bilimsel araştırma altyapıları oluşturmak, genç araştırmacılara bilimsel bakış ve araştırma kültürünü kazandırarak ülkemizde bu alanda bulunan kurumsal boşluğu doldurmak amacıyla Cansağlığı Vakfı bünyesinde kurulmuş bir araştırma merkezidir.

Vizyonumuz


İnsan davranışlarının anlaşılabilmesi birey, aile, grup ve toplum seviyeleri kadar genetik, sinirbilim, dil, biliş, duygu, ilişki, inanç ve kültür gibi farklı boyutları bir arada ele alan bir yöntemle mümkün olabilir. Böyle bir bilimsel faaliyet, insanlığın karşılaştığı sorunlar ve zorluklara sunacağı öneriler ve katkıların yanısıra hem bireysel hem de toplumsal alanda daha yüksek bir anlayışın ve medeniyetin gelişimine zemin hazırlayacaktır.

Misyonumuz


Misyonumuz klinik ilişkili alanlar başta olmak üzere davranış bilimleri çerçevesinde eğitim ve çalışmalarını yürüten ulusal ve uluslararası araştırmacıları, profesyonelleri ve öğrencileri ortak projeler yürütme hedefiyle bir araya getirmek, alana katkı sunabilecek yenilikçi çalışmalar ve ürünler ortaya çıkarılmasına imkan verecek anlayışı ve zemini oluşturmaktır.