CANSAĞLIĞI BAĞDAM Ekibimiz

Ekibimiz

Prof. Dr. K.Fatih Yavuz

K. Fatih Yavuz, Trabzon-Çaykaralıdır. Tıp eğitimini Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde (2002), psikiyatri uzmanlık eğitimini S.B. Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde (2010) tamamladı. 2013 yılında psikiyatri başasistanı, 2018 yılında psikiyatri doçenti, 2023 yılında psikiyatri profesörü olmuştur. Halihazırda İstanbul Medipol Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nde öğretim üyesidir.
Fakülte yıllarından itibaren psikoloji, psikiyatri ve psikoterapinin kuramsal yönüyle yakından ilgilenmiştir. Psikiyatri eğitiminin ilk yıllarında Bilişsel-Davranışçı Psikoterapi yaklaşımları üzerine çalışmış ve 2011 yılında Academy of Cognitive Therapy (ABD) tarafından Bilişsel Terapist olarak, 2017 yılında EABCT tarafından Bilişsel-Davranışçı Terapist olarak sertifiye edilmiştir. Dr. Yavuz, aynı dönemde sistemik ve yapısal aile terapisi kuramları üzerine eğitim almıştır. Duygusal şemalar, üst-bilişler, trans-diagnostik süreçler üzerinde çalışırken 2007 yılından itibaren Kabul ve Kararlılık Terapisi (ACT) başta olmak üzere yeni kuşak bilişsel-davranışçı terapilerle ilgilenmeye başlamıştır. Ülkemizde Kabul ve Kararlılık Terapisi ve Bağlamsal Davranışçı Bilimlerin önce filizlenmesi daha sonra da yayılmasında Dr. Yavuz ve arkadaşları öncü bir rol üstlenmişlerdir.
Dr. Yavuz psikiyatri, psikopatoloji, biliş-dil-davranış ilişkileri, davranış bilimi ve felsefesi üzerine araştırmalar, yayınlar ve sunumlar yapmakta, genç bilim insanları yetiştirmekte, ACT yaklaşımıyla terapistlik, eğitimcilik ve süpervizörlük faaliyetlerini sürdürmektedir. Evli ve iki çocuk babasıdır.
Halen;
Bağlamsal Bilimler ve Psikoterapiler Derneği (2016) başkanı,
Bilişsel Davranışçı Psikoterapiler Derneği (2010) kurucu üyesi ve eğiticisi,
Bilişsel Davranışçı Psikoterapi ve Araştırmalar Dergisi editör yardımcısı,
Türkiye Psikiyatri Derneği üyesi,
Association for Contextual Behavioral Science (ACBS) Türkiye Temsilciliği (2013) kurucu başkanı ve üyesi,
Litera Yayıncılık psikoloji bölümü (2015) editörü,
Psikofarmakoloji Derneği yönetim kurulu üyesi,
Canan Bayraktar Toplum Sağlığı (CanSağlığı) Vakfı (2022) kurucu üyesi ve yönetim kurulu başkan yardımcısı,
CanSağlığı Vakfı, Bağlamsal Davranış Bilimleri Merkezi (BAĞDAM) (2022) direktörüdür.

Merkez Direktörü

Dr. Ahmet Nalbant

Psikiyatri uzmanlık eğitimine 2012 yılında İstanbul Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde başladı. Uzmanlık eğitiminin başında Doç. Dr. K. Fatih Yavuz’un öğrencisi olarak Kabul ve Kararlılık Terapisi eğitim ve çalışmalarına başladı. Eğitim süreci boyunca Steven C. Hayes, Kelly Wilson, Niklas Törneke, Louise McHugh, Matthieu Villatte, Kirk Strosahl gibi Kabul ve Kararlılık Terapisi’nin önde gelen bir çok isminden çeşitli eğitim ve süpervizyonlar aldı. 2016 yılında Kabul ve Kararlılık Terapisi’nin Dünya çapında örgütlenmesinin merkezi olan Association for Contextual Behavioral Science (ACBS) tarafından düzenlenen Araştırma Geliştirme Ödülü'nü kazandı.  Kabul ve Kararlılık Terapisi’ni Türkiye’de hem bilimsel hem de uygulama olarak yaygınlaştırmaya çalışan ve “Bağlamsal Bilimler ve Psikoterapiler Derneği” çatısı altında faaliyetlerini yürüten ekibin içerisinde yer almaktadır. Bu doğrultuda Türkiye’de Kabul ve Kararlılık Terapisi hakkında eğitim, süpervizyon ve kongrelerin düzenlenmesi gibi etkinliklerin yanında  bilimsel araştırmalar, temel kaynakların Türkçe’ye kazandırılması gibi süreçlerde de rol almaya devam etmektedir. 

Araştırmacı

Dr. Merve Terzioğlu

Dr. Merve Terzioğlu, 1988 İstanbul doğumludur. Tıp eğitimini İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi’nde (2012), psikiyatri uzmanlık eğitimini Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde (2019) tamamlamıştır. 2019-2021 yılları arasında Rize Kaçkar Devlet Hastanesi’nde psikiyatri uzmanı olarak görev yapmıştır.
Psikiyatri eğitiminin ilk yıllarından itibaren Davranışçılık, İşlevsel Bağlamsalcılık, İlişkisel Çerçeve Kuramı ve Kabul ve Kararlılık Terapisi (Acceptance and Commitment Therapy-ACT) yaklaşımları üzerine çalışan Dr. Terzioğlu halen bu yaklaşımlar çerçevesinde terapistlik, eğitimcilik ve araştırma faaliyetlerini sürdürmektedir. Bağlamsal Bilimler ve Psikoterapiler Derneği ve Bağlamsal Davranış Bilimleri Derneği (Association of Contextual Behavioral Science, ABD) Türkiye Temsilciliği’nde aktif görev almaktadır. Psikoloji ve psikiyatrinin felsefi ve kuramsal altyapıları ile ilgilenen Dr. Terzioğlu felsefe eğitimi almakta; bilimsel araştırmalarını psikotik bozukluklar, psikopatoloji, transdiagnostik süreçler, biliş-dil-davranış ilişkileri ve davranış bilimlerinde yeni teknolojilerin kullanımı alanlarında yürütmektedir.


 

Araştırmacı

Dr. Şengül İlkay

Şengül İlkay Niğde-Bor’ludur. Tıp fakültesi eğitimini İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nde tamamlamıştır (2011). Psikiyatri uzmanlık eğitimini Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tamamlamış ve 2017 yılında uzman doktor olmuştur. Uzmanlığını almasının ardından mecburi hizmeti için Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde 2018 yılında göreve başlamış ve mecburi hizmeti bittikten sonra da aynı hastanede çalışmaya devam etmiştir. 2022 yılında Aksaray’daki görevinden ayrılarak İstanbul’a yerleşmiş ve Bağlamsal Davranış Bilimleri Merkezi’nde göreve başlamıştır. Uzmanlık eğitimi aldığı yıllarda Kabul ve Kararlılık Terapisi (ACT) ile ilgilenmeye başlamıştır. Halen ACT yaklaşımı ile terapistlik yapmakta ve eğitim vermektedir.  Bağlamsal Bilimler ve Psikoterapiler Derneği’nin (2016) kurucu üyelerinden biri ve Bağlamsal Davranış Bilimleri Derneği ( Association of Contextual Behavioral Science, ABD) Türkiye Temsilciliği’nin şu anki başkanıdır. İntihar, gençlerin yaşadığı psikolojik zorlanmalar, kayıp&yas ile kronik ağrı özel ilgi alanlarıdır ve bu alanlarda çalışmalarına devam etmektedir. Koruyucu ruh sağlığı çalışmalarını önemsemekte, bu alanda araştırma yapma ve yeni teknolojiler üreterek daha çok insana ulaşma gayretindedir.

Araştırmacı

Psk. Dr. Erol Yıldırım

Dr. Erol Yıldırım lisans, yüksek lisans ve doktora eğitimlerini İstanbul Üniversitesi'nde tamamladı. Psikoloji lisans eğitiminden sonra sağlıklı kişilerde bellek görevleri sırasında oluşan beyin elektriksel aktivitesini incelediği araştrımalarla Klinik Kognitif Sinirbilim yüksek lisansı ve Adli Bilimler doktorasını tamamladı. Uzunca bir süre Adli Tıp Kurumu'nda psikolog olarak adli vakaların kişilik, zeka ve nöropsikolojik değerlendirmelerini yaptı. Doktorasını tamamladıktan sonra da öğretim üyesi olarak üniversiteye geçti. Halen kurucusu olduğu İstanbul Medipol Üniversitesi Psikoloji Bölümü'nde öğretim üyesi olup Bilişsel-Duygusal Sinirbilim Araştırmaları Laboratuvarı'nda ekip lideri olarak araştırmalarını yapmaktadır. Beyin hasarlı kişilerin nöropsikolojik değerlendirilmesi konusunda uzman olan Dr. Yıldırım bu alanda öğrenci yetiştirmekte, süpervizyon vermekte ve Türkiye'de ihtiyaç duyulan nöropsikolojik testlerin uyarlanması veya geliştirilmesi çalışmalarını yürütmektedir. Ekip lideri olduğu fINCAN Laboratuvarı'nda ise EEG, fNIRS, Göz İzleme, tDCS alet-yöntemleri ile araştırmalar yürütmektedir.

Araştırmacı

Uzm. Psk. Seher Cömertoğlu

Psikoloji ve Sosyoloji (çift anadal) eğitimini İstanbul Ticaret Üniversitesi’nde (burslu) tamamlamıştır (2017). Klinik Psikoloji Yüksek Lisans eğitimini, İstanbul Medipol Üniversitesi’nde Kaygı Bozukluğu alanında yaptığı tez çalışmasıyla bitirmiştir (2020). Hem lisans hem de yüksek lisans eğitiminin klinik stajını Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yapmıştır. Ayrıca eğitim hayatı boyunca çeşitli sivil toplum kuruluşlarında  (Yeryüzü Doktorları, Ruhsak, Kaçuv) psikososyal destek ekibinde gönüllü olarak görev almıştır.  Bu dönem aktif olarak rol aldığı çeşitli öğrenci klüplerinden (Genç Gönüllüler, Kültür ve Edebiyat, Fotoğrafçılık ve Gezi) bazılarında yöneticilik (başkanlık, başkan yardımcılığı) yapmıştır.

İstanbul Medipol Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık Birimi’nde Psikolog-Ekip Lideri olarak 3 yıl görev yapmıştır. 2022 yılında bu görevinden ayrılarak Bağlamsal Davranış Bilimleri Merkezi (BAĞDAM)’nde göreve başlamıştır. Bağlamsal Bilimler ve Psikoterapiler Derneği (TÜRBAD)’nin üyelerinden biri olup Bağlamsal Davranış Bilimleri Derneği ( Association of Contextual Behavioral Science, ABD) Türkiye Temsilciliği’nde ise öğrenci temsilcisi olarak görev yapmıştır. Şu anda Klinik Psikoloji Doktora eğitimine Hasan Kalyoncu Üniversitesi’nde devam etmektedir.

Lisans eğitimi aldığı yıllardan itibaren Davranışçılık ve Kabul ve Kararlılık Terapisi (ACT) ile ilgilenmeye başlamıştır. Bu alanda yurtiçi ve yurtdışında düzenlenen çeşitli eğitimlere ve kongrelere katılmıştır. Halen ACT psikoterapistliği yapmakta ve bu alanda Bağlamsal Bilimler ve Psikoterapiler Derneği’nde eğitim vermektedir. Kaygı bozuklukları, depresyon ve gelişim döneminde yaşanan psikolojik zorlanmalar özel ilgi alanlarıdır. Bu alanlarda araştırmalar yaparak önleyici ve tedavi edici yeni müdahaleler geliştirmeyi, insanlığa ve ülkesine anlamlı katkılar sağlamayı önemsemektedir.

Araştırmacı

Doç.Dr. Sevinç Ulusoy

Dr. Sevinç Ulusoy Burdurludur. Tıp eğitimini İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi’nde (2008); psikiyatri uzmanlık eğitimini ise Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde (2014) tamamlamıştır. 2014-2016 yılları arasında Elazığ Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi’nde uzman doktor olarak devlet hizmeti yükümlülüğünü yerine getirmiş, 2016- 2023 yılları arasında Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde görevine devam etmiştir.
2023 yılında psikiyatri doçenti olan Ulusoy, halihazırda Bağlamsal Davranış Bilimleri Merkezi’nde görev yapmaktadır.

Psikiyatri eğitiminin ilk yıllarından itibaren Bilişsel Davranışçı Psikoterapi yaklaşımları üzerine çalışmış, duygu, affektif bozukluklar, stigma ve transdiagnostik süreçler vb. alanlarda araştırmalar yürütmüştür. Bilişsel Davranışçı Terapi teorik ve süpervizyon eğitimlerini tamamlamasının ardından 2013 yılı itibariyle Kabul ve Kararlılık Terapisinin (ACT) de içinde bulunduğu yeni kuşak bilişsel-davranışçı terapilere yönelmiştir. Ülkemizde ACT yaklaşımını temsil eden Bağlamsal Davranış Bilimleri Derneği (Association of Contextual Behavioral Science, ABD) Türkiye temsilciliğinin 2015-2017 yılları arasında başkanlığını yürüten Dr. Ulusoy, halihazırda Bağlamsal Bilimler ve Psikoterapiler Derneği’nde başkan yardımcılığı görevini yürütmektedir. İşlevsel bağlamsalcılık, affektif bozukluklar, psiko-onkoloji, travma ilişkili patolojiler ve yas üzerine odaklanan çalışmalarının yanında ACT yaklaşımı ile terapistlik, eğitimcilik ve süpervizörlük faaliyetlerini de sürdürmektedir.

Araştırmacı

Psk. Şerife Önal

Psikolog Şerife Önal, İstanbul Medipol Üniversitesi Psikoloji (İngilizce) bölümünden 2020 yılında onur derecesiyle mezun olmuştur. 2021 yılında başladığı İstanbul Medipol Üniversitesi Klinik Psikoloji Tezli Yüksek Lisans eğitiminin teorik dönemini tamamlamış olup tez yazım aşamasındadır. 
Lisans döneminde klinik meslek alan stajını Erenköy Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesinde, sivil toplum stajını Türk Eğitim Gönüllüleri Vakfında (TEGV) tamamlamıştır. Dr. Uzay Dural Şenoğuz tarafından yürütülen ‘’Kadın Liderlere Karşı Örtük Önyargı’’ araştırmasında araştırma asistanı olarak görev almış ve ODTÜ 23. Ulusal Psikoloji Öğrencileri Kongresinde poster sunumunun gerçekleştirilmesinde katkı sağlamıştır. 2017-2018 yılları arasında sürdürülen TÜBİTAK 4004 ‘’ Çocukların Doğaya ve Kente Uyumu ’’ Projesinde Proje Rehberi olarak yer almıştır. Türk Psikologlar Derneği üyesidir.  Türk Psikologlar Derneği Travma, Afet ve Kriz Birimi üyesi olarak görev almış ve dernek tarafından verilen TPD Travma Gönüllü Eğitimini tamamlamıştır.  Enstitü Fabrika Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Çarkında gönüllü olarak  etkinliklerin planlanması ve koordinasyonunda görev almıştır.
Şu anda,  İstanbul Medipol Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık Biriminde Doç. Dr. Fatih Yavuz süpervizörlüğünde Kabul ve Kararlılık Terapisi ve Dr. Hande Gündoğan süpervizörlüğünde Psikodinamik Terapi ekolleri çerçevesinde görüşmeler yaparak mesleki gelişimini sürdürmektedir.

 

Araştırma Asistanı

Psk. Rumeysa Yıldız

Rumeysa Yıldız, 1997 Burdur doğumludur. 
Psikoloji lisans eğitimini İstanbul Medipol Üniversitesi’nde tamamlamıştır(2020).
Şu anda İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi’nde Klinik Psikoloji yüksek lisans eğitimine devam etmektedir. 
Lisans eğitiminin klinik stajını Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde yapmıştır. 
Lisans eğitimi Sivil Toplum Kuruluşu stajını LÖSEV’de yapmıştır. 
Lisans eğitimi sırasında gönüllü olarak ‘Hadi Oyuna’ isimli sosyal sorumluluk projesinde yer almıştır.
Bir yıl boyunca Geleceğin Bilimi Platformu’nda Sinirbilim atölyesinde aktif görev almıştır. 
Bağlamsal Bilimler ve Psikoterapiler Derneği üyelerindendir.
Bağlamsal Davranış Bilimleri (Association of Contextual Behavioral Science, ABD) Türkiye Temsilciliği’nde Mali İşler pozisyonunda görev yapmaktadır. 
Bağlamsal Bilimler ve Psikoterapiler Derneği (TÜRBAD) tarafından verilen Kabul ve Kararlılık Terapisi Eğitimi’ni tamamlamıştır. Aynı dernek tarafından verilen Grup Süpervizyon Eğitimlerine katılmıştır ve halihazırda dernek faaliyeti olan Travma ve Yas Çalışma Birimi’nde aktif görev almaktadır. Kabul ve Kararlılık Terapisi yaklaşımı ile terapistlik yapmaktadır. Şu anda Bağlamsal Davranış Bilimleri merkezi'nde araştırma asistanı olarak görev yapmaktadır. 

Araştırma Asistanı

Psk. Havvanur Uysal

Havvanur Uysal, 1997 Burdur doğumludur. Psikoloji lisans eğitimini İstanbul Medipol Üniversite’nde tamamlamıştır (2020). Şu anda İstanbul Sabahattin Zaim Üniversite’nde Klinik Psikoloji yüksek lisans eğitimine devam etmektedir. Hem lisans hem de yüksek lisans eğitiminin klinik stajını Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yapmıştır. Ayrıca lisans eğitiminde sivil toplum stajını LÖSEV’de yapmıştır. “Otizmli Çocuklarla Hadi Oyuna” isimli sosyal sorumluluk projesinde gönüllü olarak görev almıştır. Bağlamsal Bilimler ve Psikoterapiler Derneği (TÜRBAD)’nin üyelerinden biri olup Bağlamsal Davranış Bilimleri Derneği (Association of Contextual Behavioral Science, ABD) Türkiye Temsilciliği’nde öğrenci temsilcisi olarak görev yapmaktadır. Bağlamsal Bilimler ve Psikoterapiler Derneği (TÜRBAD) tarafından verilen Kabul ve Kararlılık Terapisi eğitimi almıştır. Aynı dernek tarafından verilen grup süpervizyon eğitimlerine katılmıştır. Dernek içerisinde yer alan Travma ve Yas çalışma biriminde aktif olarak yer almaktadır. Şu anda Kabul ve Kararlılık Terapisi (ACT) yaklaşımı ile terapistlik yapmaktadır.

Araştırma Asistanı

Bursiyer Araştırmacılarımız

Uzm. Psk. Melike Nursultan Akkaya

Boğaziçi Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nden 2017 yılında mezun olmuştur. Mezun olduktan sonra epigenetik ve toplumsal hafıza laboratuvarlarında gönüllü olarak çalışmıştır. Marmara Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Tezli Yüksek Lisans Programı’nı 2022 yılında tamamlamıştır. Bağlamsal Bilimler ve Psikoterapiler Derneği’nden (TÜRBAD) Kabul ve Kararlılık Terapisi (ACT) Temel Eğitimi almıştır. Mesleki pratiğini grup ve bireysel süpervizyonlar ile desteklemektedir. Bağlamsal Davranış Bilimleri Derneği (Association of Contextual Behavioral Science, ABD) Türkiye Temsilciliği üyesidir. Dil-biliş ilişkisi, zihin felsefesi ve psikoloji tarihi alanları ile özel olarak ilgilenmektedir.

Bursiyer Araştırmacı

Ayşe Esra Karakaya

 Ayşe Esra Karakaya, 2018'de FSMVÜ Psikoloji Bölümü'ne tam burslu olarak başladı ve 2023 yılında mezun oldu. Lisans süresince stajlarını gündüz bakımevi, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi (AMATEM, TRSM, psikiyatri servisi), Medipol Mega Hastanesi Nöroloji Polikliniği ve EEG laboratuvarında tamamladı. BDT eğitimini Psikoloji Akademisi'nde aldı. Lisans süresince zaman algısı ve duygu ilişkisi, belirsizliğe tahammülsüzlük ve kariyer stresi konularında araştırmalar yürüttü. Çeşitli kongrelerde sözlü bildiri ve poster bildiri sunumlarıyla akademik deneyimlerini pekiştirdi. 29 Mayıs Üniversitesi Sosyal Biliş Laboratuvarı'nda araştırma asistanı olarak yer aldı, insan davranışı ve doğruluk etkisi konularında çalıştı.
Akademik ilgi alanları arasında psikoz, algı, üst biliş ve insan davranışı bulunmaktadır.  Eğitim hayatına FSMVU Klinik Psikoloji Yüksek Lisans programında devam etmektedir. 2023 Haziran ayından itibaren Cansağlığı Vakfı BAĞDAM'da Psikoz Araştırmaları programında stajyer araştırmacı olarak yer almaktadır.

Bursiyer Araştırmacı

Edanur Gürbüz

 
Edanur Gürbüz, tam burslu olarak kazandığı Kadir Has Üniversitesi Psikoloji (İngilizce) bölümünden 2020 yılında yüksek onur öğrencisi ve bölüm üçüncüsü olarak mezun olmuştur. 2021 yılında başladığı İstanbul Medipol Üniversitesi Klinik Psikoloji Yüksek Lisans bölümünde ders ve süpervizyon dönemini tamamlamıştır ve şu an tez yazım aşamasındadır.
Lisans stajını Çorlu Adliyesinde tamamlamıştır. Aynı zamanda çeşitli sivil toplum kuruluşlarında gönüllü çalışmalarda bulunmuştur. 2 yıl boyunca aktif olarak yer aldığı SosyalBen Vakfı ile Mardin, Erzurum, Kırklareli gibi şehirlerin dezavantajlı köylerinde çocuklar için yapılan çeşitli atölyelerde yer almış, İstanbul’da da çalışmalarını sürdürmeye devam etmiştir. Yüksek lisans stajını Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tamamlamıştır. İstanbul Medipol Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık Biriminde Prof. Dr. Fatih Yavuz süpervizörlüğünde Kabul ve Kararlılık Terapisi ve Dr. Hande Gündoğan Sütüven süpervizörlüğünde Psikodinamik Terapi ekolleri çerçevesinde danışan görmüştür. Yüksek lisans sürecinde Bambu Gönüllü Eğitim Platformunda sınav senesinde olan öğrencilere gönüllü psikolojik destek sağlamış ve süpervizyon almıştır. Aynı zamanda Doping Hafıza bünyesinde sınav koçu olarak öğrencilere psikolojik destek sağlamaya devam etmektedir.
Kabul ve Kararlılık Terapisi (ACT) Temel Eğitimini Bağlamsal Bilimler ve Psikoterapiler Derneği’nden, Bilişsel Davranışçı Terapiler Eğitimini Prof. Dr. Ebru Şalcıoğlu’dan (DATEM) almıştır. Meslek hayatına Kabul ve Kararlılık Terapisi çerçevesinde devam etmektedir.

Bursiyer Araştırmacı

Aleyna Güleryüz

Aleyna Güleryüz, İstanbul Medipol Üniversitesi Psikoloji bölümünden 2023 yılında fakülte birincisi olarak mezun olmuştur. Hemen ardında 2023 yılında İstanbul Medipol Üniversitesi’nden Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programı’na kabul almıştır.
Lisans döneminde klinik mesleki alan stajını T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde, sivil toplum stajını Çorbada Tuzun Olsun Derneği’nde tamamlamıştır. Prof. Dr. Kaasım Fatih Yavuz danışmanlığında ölçek geliştirme çalışması yürütmektedir.
Şu anda Cansağlığı Bağlamsal Davranış Bilimleri Merkezi’nde travma çalışmaları biriminde bursiyer araştırmacı olarak çalışmalar yürütmektedir.

Bursiyer Araştırmacı

Havva Ceren Esgibağ

Havva Ceren Esgibağ, İstanbul Medipol Üniversitesi Psikoloji bölümünden 2023 yılında yüksek onur derecesiyle mezun olmuştur. 2023 yılında Haliç Üniversitesi Klinik Psikoloji yüksek lisans eğitimine başlamıştır.
Lisans döneminde klinik meslek alan stajını Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde, sivil toplum stajını Türk Kızılay’ında tamamlamıştır. Lisans eğitimi sürecinde Kanserli Çocuklara Umut Vakfının hastane gönüllüsü olup İstanbul Tıp Fakültesi Hastanesi onkoloji servisinde tedavi gören kanserli çocuklarla psikososyal etkinlikler gerçekleştirmiştir. Prof. Dr. Kaasım Fatih Yavuz ile birlikte ölçek geliştirme çalışması yürütmektedir. Şu anda Cansağlığı Bağlamsal Davranış Bilimleri Merkezi’nde psiko-onkoloji biriminde bursiyer araştırmacı olarak çalışmalar yürütmektedir.

Bursiyer Araştırmacı

Stajyerlerimiz