CANSAĞLIĞI BAĞDAM Haberler

Psikoterapi Araştırmaları Yaz Okulu

Günümüzde psikoterapiye ulaşım önemli bir sorundur.

İnternet ve mobil uygulama temelli psikoterapiler psikoterapiye ulaşım konusunda büyük avantaj sağlamaktadır.

Bu alanda yapılan çalışmalar İnternet ve mobil uygulama temelli psikoterapilerin etkililiği hakkında önemli veriler sunmaktadır.

Bu arkaplan doğrultusunda psikoterapi araştırmaları yaz okulunda amacımız internet ve mobil uygulama temelli psikoterapiler alanında yapılan güncel ve önemli  araştırmalar hakkında hep birlikte daha fazla bilgi sahibi olmak

Süreç

Oturumlar 12 Temmuz tarihinden itibaren her hafta çarşamba günü saat 13.30-14.30 da gerçekleştirilecek olup toplantılar zoom üzerinden olacaktır.

Son oturum 20 Eylülde yapılacaktır.

Oturumlarda her hafta internet ve mobil uygulama temelli psikoterapiler hakkında bir araştırma makalesi okunacaktır

Tüm katılımcılardan süreç içerisinde bir bilimsel makaleyi okuyup tüm gruba sunmaları beklenmektedir

Kimler katılabilir:

İnternet ve mobil uygulama temelli psikoterapilere ve bu alanda yapılan bilimsel araştırmalara ilgi duyan ruh sağlığı profesyoneli ve öğrencileri

Bilimsel makale okuyabilecek düzeyde ingilizce biliyor olmak

*Katılım 10 kişi ile sınırlıdır.

*Katılım ücretsizdir.

*Süreç sonunda herhangi bir belge verilmeyecektir.

Başvuru yapmak için tıklayınız.
 

26 Haziran 2023