CANSAĞLIĞI BAĞDAM Çalışma Alanları

TÜKENMİŞLİK

TÜKENMİŞLİK

SAĞLIK ÇALIŞANLARINDA TÜKENMİŞLİKLE BAŞ ETME PROJESİ
 

 

Sağlık çalışanları uzun çalışma saatleri, yoğun iş yükü, hastaların talep ve şikayetleri, iş yerinde maruz kaldıkları fiziksel ve psikolojik şiddet, sosyal desteğin yetersizliği gibi psikososyal zorluklarla karşı karşıya gelmektedirler. Sağlık çalışanları duygusal, bedensel ve zihinsel enerji harcayarak mesailerini tamamlar.  İnsani temasın en yoğun olduğu meslek gruplarından olması ve zor çalışma koşulları nedeniyle sağlık çalışanları tükenmişlik açısından yüksek risk altındadır. Bu nedenle de mesleki tükenmişlik kavramı ortaya çıktığı ilk andan itibaren üzerinde en çok çalışılan meslek gruplarından biri sağlık çalışanlarıdır.
Tükenmişlik yaşayan bireylerde çökkünlük, uykusuzluk, uzun süreli yorgunluk, dikkat dağınıklığı, sosyal izolasyon, baş veya kas ağrıları, sindirim sistemine ilişkin bozukluklar gibi birçok belirti görülebilir. Tükenmişlik başlı başına bir sendrom olmasının yanında depresyon, kaygı ve intihar düşünceleri ile de bir arada olabilir. Sağlık çalışanlarının yaşadığı tükenmişlik yalnızca onlara zarar vermekle kalmıyor aynı zamanda sağlık çalışanı eksikliklerine ve elde tutma zorluklarına, hastaların bakım ve teşhisinde gecikmeler yaşanmasına, maaliyetlerin artmasına da neden olmaktadır.
Tükenmişlik her ne kadar olumsuz çalışma koşullarının etkisiyle ortaya çıksa da tükenmişlikle baş etmek için sadece çalışma şartlarının değişmesi yeterli olmamaktadır. Yaşanan olumsuzluklarla daha etkin baş etmenin tükenmişlikte önemli miktarda azalma sağladığı yapılan çalışmalarla gösterilmiştir.
Ancak, sağlık çalışanlarının karşı karşıya kaldıkları zorluklara rağmen psikolojik yardım arama noktasında eksiklikler yaşadıkları görülmektedir. Bunun vakit azlığı, damgalanma, utanç, ulaşım vb. birçok nedeni vardır.
Sağlık çalışanlarının tükenmişliğini önlemede hepimize görevler düşüyor. Biz de bu doğrultuda kendi üzerimize düşeni yapmak amacıyla sağlık çalışanları için tükenmişlikle baş etme kendine yardım programını yapmayı amaçladık. Mevcut projenin amacı web tabanlı bir kendine yardım programıyla yoğun iş yükü, zorlayıcı hasta yoğunluğu gibi etmenlerle çeşitli psikolojik zorluklar yaşayan ya da yaşama ihtimali olan sağlık çalışanlarının bu zorluklarla kendi kendilerine başa çıkmalarına yardımcı olmaktır. Katılımcıların kendi yaşam koşullarına uygun olarak ve herhangi birine ihtiyaç duymadan kullanabilecekleri bu programın tükenmişlik ile baş etme noktasında sağlık çalışanlarına yardımcı olması amaçlanmaktadır.

 

SORUMLU ARAŞTIRMACI

Dr. Ahmet Nalbant

YARDIMCI ARAŞTIRMACILAR

Psk. Havvanur Uysal

Edanur Gürbüz