CANSAĞLIĞI BAĞDAM News

Psikoz Araştırma Programı Araştırmacı Çağrısı

  Canan Bayraktar Toplum Sağlığı Vakfı, Bağlamsal Davranış Bilimleri Merkezi (BAĞDAM) olarak psikoz araştırma programı için araştırmacılar arıyoruz. Programın amacı psikotik yaşantıların psikopatolojisini ve fenomenolojisini anlamaya, psikotik bozuklukları ortaya çıkaran ve sürdüren etkenleri ve psikoterapinin etkinliğini araştırmaya yönelik projeler geliştirmektir. Bu alanda yürütülecek araştırma programında bizimle birlikte çalışmak isteyen uygun niteliklere sahip, yüksek motivasyonlu, ekip ortamında çalışabilecek, psikotik yaşantıları olan bireylerle çalışmaya gönüllü adayları başvuruya davet ediyoruz.
 
Stajyer Araştırmacının Görev ve Sorumlulukları:
• Literatür taramaları yapmak
• Protokollerin hazırlanmasına yardımcı olmak
• Araştırma prosedürlerinin belirlenmesinde ve uygulanmasında rol almak
• Proje takvimini organize etmek ve yürütmek
• Proje ile ilişkili duyuru, katılımcı toplanması vb… süreçleri planlamak ve takip etmek
• Veri toplamak, toplanan verilerin girişini ve analizini yapmak
• Proje faaliyetleri ile ilgili düzenli raporlamalar yapmak
• İlgili kurumlar ve kişilerle gerekli sözlü ve yazılı iletişimi kurmak ve sürdürmek
• Projeyle ilgili idari işlerde yardımcı olmak
• Proje ile ilgili haftalık toplantılara katılmak
• Makalenin hazırlanmasına yardımcı olmak
• Verilerin yayına hazırlanması ve bilimsel bir etkinlikte sunulması sürecinde görev almak
 
**İşbu görev ve sorumluluklar, proje koordinatörünün rehberliğinde yerine getirilecek olup, proje sürecinde görev ve sorumluluklara ilişkin değişiklikler yapılabilir.
 
Adaylarda Aranan Asgari Nitelikler:
• Ruh sağlığı, tıp, nörobilim ya da ilişkili bir alanda eğitim görmüş olma (öğrenci ise lisans öğreniminin son 2 yılı içerisinde bulunma)
• İyi derecede İngilizce bilme
• Haftada en az 16 saat (mesai içi veya dışı) vakit ayırabilme imkânı
 
Tercih Edilen Nitelikler:
• Araştırma teknikleri ve metodolojileri hakkında bilgi sahibi olma
• Ampirik araştırma deneyimi
• Temel veri girişi ve veri analizi becerileri
• Programın araştırma stratejisini ve hedeflerini tamamlayacak ve geliştirecek bir alanda uzmanlık
• Güçlü sözlü ve yazılı iletişim becerileri
• Güçlü organizasyon ve problem çözme becerileri
• Klinik popülasyonlarla (özellikle ağır ruhsal bozukluğu olan kişilerle) çalışma deneyimi
 
**Yukarıdaki maddelerde bahsi geçen becerileri öğrenmeye yönelik yüksek kararlılık da göz önünde bulundurulacaktır.
 
 
Başvuru için Gerekli Belgeler:
• Niyet Mektubu* (PDF)
• Özgeçmiş ** (PDF)
• Mezuniyete dair belge / Öğrenci Belgesi
• Referans mektubu
• İngilizce seviyesine dair belge***
• Genel Akademik Not Ortalamasını gösteren resmi transkript***
 
* Niyet mektubu, alana ilginizi ve alandaki tecrübenizi içerecek şekilde hazırlanmalıdır.
** Özgeçmiş, web sayfasında yer alan formatta hazırlanmalıdır.
*** Bu belgeler zorunlu olmayıp, varsa eklemeniz önerilir.
 
  Yukarıdaki başvuru koşullarını sağlayan kişiler KYS sistemi üzerinden çevrim içi olarak başvuru yapabilirler. Merkezimize araştırmacı olarak kabul edilen kişilere projedeki görevlerine devam ettikleri süre boyunca burs desteği sağlanacaktır. Araştırmacıya verilecek burs miktarı, Cansağlığı Vakfı Yönetim Kurulu tarafından belirlenen tutarlarda aylık ödeme şeklinde yapılacaktır.
 
  Son başvuru tarihi: 14 Nisan 2023
 
  Mülakat tarihi: 24-28 Nisan 2023
 
 
  Özgeçmiş formatı için tıklayınız.
 
  Başvuru sürecine dair ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

13 March 2023